Általános Szerződési Feltételek

Az internetes webáruház Üzemeltetője:

Név: Láng Amade ev.
Székhely: 2030, Érd, Favágó utca 88
Nyilvántartási szám: 54964912
Adószám: 56328361-1-33
Telefon: +36 70 2871080

 I. Bevezető rendelkezések

 1. Ezek az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“) szabályozzák a oxigenpalack.hu  weboldalon található internetes üzletben (webáruházban) történő vásárlással kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat,  amely a vásárlási szerződés részét képezi az Eladó (az webshop üzemeltetője) és a Vevő között.
 2. A megrendelés véglegesítésével a Vevő kijelenti, hogy megismerte az ÁSZF rendelkezéseit és azokat elfogadja.
 3. Az ÁSZF hozzáférhető a webáruházban a oxigenpalack.hu weboldalon, és  hatályos a közzététel napjától.
 4. A jogszabályok betartásának felügyeletét Magyarországon a Innovációs és Technológiai Minisztérium végzi
  Innovációs és Technológiai Minisztérium
  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:
  Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
  Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
  Telefonszám: +36-1-795-1700
  Telefax: +36-1-795-0697Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
  Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832 ;+36-1-795-8455E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

II Fogalmak

 1. A webáruház termékeinek és szolgáltatásainak eladója:  Láng Amade ev.
 2. Vevőnek számít minden olyan webáruházi látogató, aki egyetért az Általános szerződési feltételekkel és reklamációs feltételekkel, és terméket vagy szolgáltatást rendel oldalunkon keresztül. A jelen ÁSZF-ben a Vevő/Fogyasztó megnevezések minden esetben a vásárlót jelentik, megnevezésére e két kifejezés kerül alkalmazásra.
 3. A webáruház az internetes hálózaton van elhelyezve és hozzáférése nyilvános.
 4. Terméknek vagy szolgáltatásnak számít minden termék és szolgáltatás, ami a webáruházban közzé van téve.
 5. A megrendelés az ÁSZF –nek megfelelően a Vevő által kitöltött és az eladónak elküldött megrendelőlapot jelenti.
 6. Az vételár a termék vagy a szolgáltatás árát jelenti. A vételár nem tartalmazza a szállítással, kezeléssel, kézbesítéssel kapcsolatos költségeket.
 7. A reklamációs feltételek az Eladó által kiadott reklamációs feltételeket jelentik, melyek a webáruházban vásárolt árukra vonatkoznak. A reklamációs igények bejelentése a következő internetes címen lehetséges: oxigenpalack.hu@gmail.com.

III Megrendelés

 1. A megrendelés a Vevő részére kötelezővé válik a III.2. pontnak megfelelően kitöltött és elküldött megrendelés lezárásával.
 2. A megrendelés menete:
  a) A Vevő a termékre kattintva megtekinti a termék bővebb ismertetőjét, így több információt kaphat a termékről, annak tulajdonságairól, jellemzőiről. A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
  b) Vásárlási szándék esetén a „KOSÁRBA RAKOM“ gombra kell kattintani.  A megrendelés ezen pontján a vevő a termék mennyiségét is kiválasztja (Mennyiség, db).
  c) A kosár megjelenítésénél áttekinthető a Vevő által kiválasztot összes termék, ezek mennyisége, egységára, az összes ár  és ezt követően a megrendelés véglegesítéséhez a „ PÉNZTÁRBA“ gomra kell kattintani.
  c) A termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett árai magyar forintban értendőek. A feltüntetett eladásai árak az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás esetleges összeszerelés költségeit. A webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja.
 3. A következő lépésben a Vevő köteles kiválasztani és megjelölni a kívánt szállítás és fizetés módját, majd a „MEGRENDELÉS“ gombra kell kattintania a továbblépéshez.
  a) A következő lépésben a Vevő megadja a későbbi vevőazonosításhoz és kiszállitáshoz szükséges adatait
  – A vevő vezeték- és keresztneve
  – telefonszám
  – e-mail cím
  – utca, házszám, város, irányítószám, ország
  egyúttal a Vevő az Általános szerződési feltételek áttanulmányozására vonatkozó mező bejelölésével kijelenti, hogy az ÁSZF-ben rögzítetteket megismerte, elolvasta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Megrendelés csak az ÁSZF elfogadása után adható le.  A megadott adatok helyességéért a vevő a felelős.
 4. Ha a Vevő egyetért a termék/ek fajtájával, mennyiségével, árával és az Általános szerződési feltételekkel, akkor a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE“ gomra való kattintással a megrendelés véglegessé válik. A Vásárló a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
 5. A Megrendelés elküldését követően a Vevőnek a webáruházban a jelen rendelkezés III.4.-es pontjának megfelelően megjelenik a Megrendelés Véglegesítése, és ezzel egyidejűleg automatikus visszaigazoló e-mailt kerül megküldésre a vevőnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokkal, és az Általános szerződési feltételekkel.
 6. A megrendelés megerősítésével és az automatikusan generált e-mail Vásárló részére történő elküldésével a vásárlási szerződés létrejöttnek minősül. Az automatikusan létrehozott e-mail tartalmazza a Megrendelés számát, és a megkötött vásárlási szerződés adatainak
 7. A vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.
 8. Az eladó jogosult kapcsolatba lépni a Vevővel telefonon keresztül is a Vevő által a megrendelőlapon feltüntetett telefonszámon a Megrendeléssel és/vagy a Vásárlási szerződéssel kapcsolatban.
 9. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
 10. Az Eladó által visszaigazolásra került megrendelés archiválásra kerül a teljesítés nyilántartás céljából. Az adatokat a teljesülest követő 30. nap után automatikusan törli rendszerūnk.
 11. A Termék becsomagolva  kerül átadásra a szállítást végző futárszolgálat vagy posta számára

IV Vételár

 1. A Vételár a Megrendelés megvalósításának pillanatában, a Megrendelésben és a Megrendelés megerősítésénél a Termék mellett is fel van tüntetve a webáruházban. Ezt a Vételárat a Megrendelés megerősítését követően az Eladó nem változtathatja meg, kivételt képez, amennyiben a vételár tévesen került meghirdetésre ( árhiba).

Fizetési feltételek

 1. Az árak forintban értendők
 2. A Termékek illetve a szolgálatokért a webáruházban a következő módon lehet fizetni:
  -JELENLEG NEM ELÉRHETŐ! –  Utánvétel – ebben az esetben a megrendelt termék átvételénél a futárnak kell a vételárat kifizetni.
  – Banki átutalással (ebben az esetben az árut az eladó azt követően szállítja, miután az átutalt összeg az Eladó banki számlájára megérkezik (jóváírásra kerül)  Amennyiben a megrendelt árú ellenértéke 72 órán belül nem kerül kifizetésre , rendszerünkből a megrendelést töröljük !
 3. A Vevő által választott fizetési mód a megrendelés megvalósítása után csak az Eladó egyetértésével változtatható meg.
 4. Az egyes fizetési lehetőségek pótdíja az ÁSZF VII-es pontjában találhatók.
 5. Vállalkozásuk nem áll szerződésben Egészségpénztári szervezetekkel, így az egészségpénztári, etc. fizetési módozatokat nem tudjuk elfogadni.

VI A termék tulajdonságai

 1. Az Eladó kijelenti, hogy világosan, érthetően és egyértelműen tájékoztatja a Vevőt a megrendelés elküldése előtt a termékek főbb tulajdonságairól az oxigenpalack.hu internetes oldalon.
 2. Ezzel egyidejűleg az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Vevőnek ezen idő alatt joga van a szerződéstől elállni. A Vevő az áru átvétele után a terméket kicsomagolhatja, és kipróbálhatja olyan mértékben ami a termék tulajdonságainak megismerésére elegendő.
 3. Az Eladó figyelmezteti a Vevőt, hogy felelős a  kipróbálás során a nem megfelelő használat miatt a termékben bekövetkező károkért, továbbá azon magatartásért, amely a termék tulajdonságainak megismerését túlhaladják és emiatt a termékben kár,  értékvesztés keletkezett. A termékben így bekövetkezett károkért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik.

VII Szállítási feltételek

 1. A terméket az Eladó Magyarország területén szállítja.
 2. Ha a termék nincs raktáron az áru a Vevőnek a megrendeléstől számított legkésőbb 30 napon belül kerül kiszállításra, az alábbi szállítási határidők szerint:
  – Utánvétel esetében az adásvételi szerződés megkötésének napjától számítva.
  – Abban az esetben, ha a Vevő a termék, szolgáltatás vételárának kifizetésére más módot választott, tehát bankkártyával, banki átutalással a szállítási határidő akkor kezdődik, amikor az adott összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.
 3. A Vevő megrendelésének visszaigazolásán feltüntetett helyen köteles átvenni a Terméket. Abban az esetben, ha a Termék szállítása az Eladó hibájából késik, az Eladó jogosult ezen határidő meghosszabbítására akár ismételten is, mely tényről az Eladó haladéktalanul  tájékoztatja  a Vevőt telefonon. Abban az esetben, ha a Vevő az átvétel napjától számított 14 napon belül nem veszi át a megrendelt Terméket az Eladó jogosult a vásárlási szerződéstől elállni, és a Terméket harmadik félnek értékesíteni.
 4. Abban az esetben, ha a Termék raktáron van, a lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelés visszaigazolásától számítva legfeljebb 5 munkanapon belül kiszállításra kerül.
 5. A Vevőnek Termékkel együtt a számla, használati útmutatás, továbbá valamennyi, létező a termékkel kapcsolatos gyártó által biztosított dokumentum is kiszállításra kerül, pl: használati útmutató,
 6. A teljesítés helye a Megrendelő által a megrendeléskor megadott szállítási cím.
 7. Az Eladó a következő kézbesítési lehetőségeket kínálja:
  – futárszolgálaton keresztül a Megrendelésben feltüntetett címre,
  – Személyes átvétel az oxigenpalack.hu átvevőhelyein a megrendelésben feltüntetett átvevőhelyen.,
 8. Szállítási díjak: 
  – futárszolgálaton, Postán keresztül a mindenkori aktuális díjszabás szerint történik  ( 1000000 összeg felett a szállítás ingyenes)
 9. A termék tulajdonjoga a teljes vételár kifizetéséig az Eladót illeti meg. A tulajdonjog a teljes vételár  kifizetését követően száll át a Vevőre.  A termék átvételével a kárveszély is a Vevőre száll át.

VIII A vásárlási szerződéstől való elállás az Eladó részéről

 1. A vásárlási szerződéstől elállhat úgy a Vevő, mint az Eladó.
 2. Az Eladó elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha nem tudja teljesíteni a vásárlási szerződésből eredő kötelezettségeit a következő okok miatt
  – készlet kiárusítása
  – a termék nem elérhető
  – ha a Termék gyártója, importőre megszakította a gyártást, vagy olyan komoly változásokat végzett, melyek lehetetlenné tették az Eladó szerződésből kifolyó teljesítésének megvalósítását, vagy
  – az eladótól kívülálló, elkerülhetetlen külső okok miatt (vis maior), vagy ha
  – minden erőfeszítés ellenére, mely az Eladótól megkövetelhető, nem képes a Vevőnek a Terméket kézbesíteni az ÁSZF-ben megszabott határidőn belül, vagy a
  – a webáruházban feltüntetett nyilvánvaló árhiba esetében (tehát a vételár nyilvánvalóan más, mint a hasonló termék szokásos ára
  – ha a Vevő mint fizetési módot utánvételt választott, az Eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vevő nem veszi át a megrendelt Terméket rendesen és időben, vagy ha a megrendelt áru az Eladó részére visszaküldére került, mivel azt a Vevő nem vette át, avagy a kézbesítés sikertelen volt. (az Eladó ebben az esetben jogosult a sikertelen kézbesítés okán felmerült szálltási költség visszakövetelésére a Vevőtől , beleértve a termék csomagolási kötségét is.)
  – abban az esetben, ha a Vevő a vételár megtérítésére bankkártyás fizetési módot választott, az Eladónak jogában áll a vásárlási szerződéstől elállni, amennyiben a Vevőtől a vételárat a szerződés megkötésétől számított egy napon belül nem kapja meg.ezen tényről az Eladó köteles haladéktalanul értesíteni a Vevőt, és ezzel egyidejűleg köteles a Vevőnek felkínálni más teljesítési lehetőséget, vagy felkínálni részére, hogy  a szerződéstől elállhat.
 3. A vásárlási szerződéstől való érvényes elállásnak a Megrendelésben, vagy a felhasználó fiókban feltüntetett e-mail címre küldött  elállásról szóló írásbeli űrlap elküldése, átadása értendő.

IX A Vevő részéről való vásárlási szerződéstől való elállás

 1. A Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF és a reklamációs feltételekkel való beleegyezésével, mely a Megrendelés és Vásárlási szerződés létrehozásának feltétele,  az Eladó időben és részletesen tájékoztatta  az ÁSZF és reklamációs feltételek kapcsán a szerződéstől való elállás lehetőségéről.
 2. A vevő jogosult indoklás nélkül a vásárlási szerződéstől elállni, ill. a Megrendeléstől a Termék átvételétől számított 14 napon belül.
 3. Fogyasztónak, vevőnek nem minősülő vásárlót (cég, egyesület, alapítvány stb.) a 14 napos, indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.
 4. A vevő a következő módokon igényelheti a szerződéstől való elállási jogát:
  – írásban levél formában, az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy
  – Elállási nyilatkozat segítségével, mely a Vevőnek a webáruházi Megrendelés visszaigazolásával együtt kerül kiküldésre,   – 1-es számú melléklet
  – kitöltött elállási nyilatkozat elküldése e-mailben a következő e-mail címre: oxigenpalack.hu@gmail.com
 5. A vevő köteles a vásárlási szerződéstől való elállásról szóló értesítés elküldése után halaszthatatlanul visszaküldeni, vagy személyesen visszavinni a szerződés tárgyát minden ahhoz tartozó dokumentummal együtt.
 6. A Vevő köteles a terméket az Eladónak postai küldemény útján küldeni, miközben a szükséges megjelölni a következővel: „indok nélküli szerződéstől való elállás.“ Semmi esetben ne küldje a terméket utánvétellel! Az így visszaküldött  termékek nem kerülnek átvételre.
 7. Határidőben történik az elállás  abban az esetben, ha a Vevő kézbesítette az elállásról szóló értesítést az Eladónak személyesen legkésőbb az adott határidő utolsó napján az Eladó kapcsolattartási címére, vagy ezen értesítést a postán feladta legkésőbb a határidő utolsó napján arra a címre, amely fel van tüntetve a „Kapcsolatok“-nál fel van tüntetve,  vagy igénybe vette a kitöltött elállási nyilatkozat e-mailben való elküldését a határidő utolsó napjáig.
 8. A vevőnek jogában áll továbbá elállni a vásárlási szerződéstől, az elállási határidő megkezdése előtt is.
 9. A Termék, melyet a Vevő a jelen rendelkezés alapján vissza akar küldeni, eredeti BONTATLAN állapotában kell hogy legyen, sértetlenül, kár nélkül, karcolásmentesen, épen, elszineződéstől-,szagtól-, szennyeződéstől mentesen. Abban az esetben, ha a Vevő által visszaküdött Termék nincs kifogástalan, eredeti állapotban, a Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ebben az esetben az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy visszatérítse a Vevőnek a Termék vételárát a vásárolt Termékért a megállapított kártésítési összeggel csökkentett értékben. Az Eladó kártérítési követelése a Vevővel szemben megszűnik a kártérítési összeg vételárból történő leszámítását követően.
 10. A vevő a vásárlási szerződéstől való elállást követően legkésőbb 7 napon belül köteles visszaküldeni a terméket eredeti csomagolásban az Eladó cég székhelyének címére, vagy személyesen átadni az Eladó székhelyén. A 7 napos határidő, akkor minősül betartottnak, ha a Termék a határidő utolsó napján igazolható módon az Eladó részére elküldésre került. A vevő köteles a Terméket az Eladónak hiánytalan állapotban az összes dokumentummal, sértetlenül, eredeti csomagolásban, nem használt állapotban (kivéve az ÁSZF VI.cikk 2-es pontjában említetteket). A Vevőnek jogában áll az áru átvétele után ezt kicsomagolni, a visszaküldött terméket ellenőrizni, és kipróbálni hasonlóan, mint az üzleten, mégpedik azon terjedelemben, ami a termék tulajdonságainak megismerésére elegendő) és tisztán visszajuttatni. Az Eladó ezzel egyidejűen ismételten felhívja a Vevő figyelmét az ÁSZF VI.cikk 3.pontjára, azaz a Vevőt kártérítési felelősség terheli  a termék értékvesztéséért, mely olyan bánásmód következménye, mely a termék tulajdonságainak megismerését meghaladják.
 11. A Termék átvételét követően beleértve az összes dokumetumot és nyomtatvánnyal a jogi elismerést követően, a Vevőnek  visszatérítésre kerül a vételár a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül olyan módon, ahogy azt a Vevő a nyomtatványban feltüntette.  A vásárlási szerződéstől való elállás esetében az Eladó nem köteles visszatéríteni a pénzösszeget a Termék kézbesítése előtt, vagy ameddig a Vevő nem mutatja fel az Eladónak az Eladó címére való elküldésről szóló igazolást.
 12.  A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján, ha a szerződés az Eladó üzlethelyiségén kívül, a távollévők között jön létre, és ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy megszűnik minden ezzel kapcsolatos kiegészítő szerződés, melytől a Vevő (fogyasztó) elállt. A Vevőtől/Fogyasztótól az Eladó nem követelhet semmi költségtérítést,mely a kiegészítő szerződést érinti, kivéve a következő kötségek megtérítését:
  – pótköltségek ( ill. Külömbség a szállítási költség, melyet a Vevő választott és azon olcsóbb költség között, melyet az Eladó kínált fel.
  – azon költségek, melyek az áru visszaadásával kapcsolatban keletkeztek, avagy azon az Eladó által felhatalmazott személynek keletkezett, aki átvette a Terméket.
  – Szolgáltatás ára, mely a szerződés tárgyát képezte, és ha sor került a teljes szolgáltatás nyújtására (szolgáltatás ára kiegészítő szerződés alapján ezen ÁSZF III cikk 11. pont alapján, jellemzően, de nem kizárólagosan a termék összszerelésével kapcsolatban felmerült költségek).
 13. Ha a Vevő eláll a  szerződéstől, azzal elejétől kezdve minden kiegészítő szerződés is megszűnik, mely a vásárlási szerződéssel összefüggésben jött létre.
 14. A vevő nem állhat el azon szerződéstől, melynek tárgya:
  a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, és melyre a szerződéstől való elállási határidő alatt kerül sor,
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, melyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy egyértelműen a Vevő személyére szabtak,
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
  e) zárt csomagolású termék esetében, mely higiéniai vagy egészségvédelmi okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  f) olyan termék, mely a tulajonságaira tekintve a szállítást követően elválaszhatatlanul vegyül más termékkel.
  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor
  h) sürgős javítások és karbantartások esetében, melyeket a fogyasztó egyértelműen kért; nem érvényes azon termékek és szolgáltatásoknál, melyek tárgyát egyéb áru eladása képezi mint pótalkatrészt, mely a javítások, karbantartás elvégzésénél szükségeltetnek, ha az Eladó fogyasztónál való látogatásakor volt megköve miközben ezen termékeket vagy szolgáltatásokat előre nem rendelte meg.
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével,
  k) szállásszolgáltatás nem szállási célra, áruk szállítása, autókölcsönzés, vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása vagy a szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, és melyek alapján az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy a meghatározott határidőn belül nyújtja.
  l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.
 15. A vásárlási szerződéstől való elállás azon a napon lép hatályba, mikor az igazolható módón kézbesítésre kerül a másik félnek. Az elállás a vásárlási szerződést megkötésére visszamenőlegesen felbontja és az eredeti állapot helyre áll (mintha a szerződést a felek meg sem kötötték volna).

Hibákért való felelősség, jótállás, reklamáció, panasz, javaslatok érvényesítése

 1. Az Eladó felelős:
  – azért, hogy a megrendelt Termék hibátlan, rendelkezik az elvárt és törvény által előírt tulajdonságokkal, megfelelő mérettel, mennyiséggel, vagy súllyal,
  – azért, hogy a Termék az átvétel időpontjában kifejezetten rendelkezik a szokásos előírt tulajdonságokkal, hogy a Vásárlási szerződés szerinti jellegének és céljának megfelelően értelmében alkalmazható, vagy aszerint, amiben a szerződő felek megegyeztek.
  – a Termék azon hibáiért, amellyekkel az átvétel időpontjában a Termék rendelkezik
 2. Használt áru esetében, nem felelős azon hibákért, melyek ezen termék használatából, kopásból származnak.  Azon termékek esetében, melyek alacsonyabb áron kerülnek értékesítésre az eredeti árnál, az Eladó nem  felel azon hibáért, mely hiba miatt került a termék alacsonyabb áron értékesítésre,
 3. Hibának nem tekinthető a megrendelt termék, ha az a Vevő nem megfelelő használata, mechanikai megrongálás, a Vevő általi helytelen tárolás vagy a Vevő részéről nem engedélyezett beavatkozás/szétszerelés során keletkezett.
 4. Az Eladót a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.  A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásának a napja.
 5. A Termék jótállási ideje 24 hónap, használt termék esetében 6 hónap. Abban az esetben, ha magán a Terméken, vagy a csomagolásán, esetleg a csatolt használati útmutatáson ettől eltérő használati határidő van feltüntetve, akkor abban az estben a jótállás ezen határidő előtt nem ér véget.
 6. Bizonyos Termékek esetében lehetőség van a garancia meghosszabbítására pótdíj kifizetése esetén. Vállalkozásként való vásárlás esetén a szavatossági jog a vásárlástól számított egy évig érvényesíthető.
 7. A jótállási határidő a Termék kézbesítése, a Vevő által való átvétel napjától kezdődik.
 8. A Vevő kérésére az Eladó kiállíthat szavatossági tanúsítványt a vásárolt Termékhez. Ha a tárgy jellege lehetővé teszi, akkor a jótállási tanúsítvány helyett elegendő a vásárlástól kiállított igazolás, számla.
 9. A vevő az Eladóval szembeni felelősségi jogot a Reklamációs feltételekben feltüntetett módon gyakorolhatja, melyek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

Kiegészítő Reklamációs feltételek

Az internetes üzlet – webáruház reklamációs feltételei

 1. Reklamálni csak olyan Terméket lehet, mely az Eladónál vásárolt, és amely a Vevő tulajdona.
 2. Minden cégünk által kínált Termékre 12 hónapos jótállást vállalunk, a használt termékre pedig 6 hónapot. Abban az esetben, ha magán a Terméken, vagy a csomagolásán, esetleg a csatolt használati útmutatáson ettől eltérő használati határidő van feltüntetve, akkor abban az estben a jótállás ezen határidő előtt nem ér véget.
 3. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjától kezdődik.
 4. A vevő köteles a reklamációt a hiba észrevételét követően haladéktalanul bejelenteni az Eladónál.
 5. A vevő az Eladónál a felelősségre vonatkozó jogait a következő módon érvényesítheti:
  a) személyesen az Eladó üzletében,
  b) Irásban saját kézzel aláírt reklamációs nyilatkozattal az Eladó székhelyének címén a reklamált Termékkel együtt mégpedig vagy szokásos postai csomagként, vagy futárszolgálattal visszaküldve. Az eladó az utánvéttel küldött küldeményeket nem veszi át!
  c) Elektronikusan küldött reklamációs nyilatkozatban. A reklamációs nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.
 6. A Vevő a reklamált terméket haladéktalanul köteles visszajuttatni az előző pontban rögzített módok valamelyikén valamennyi, a Termékhez tartozó dokumentummal (számlával) együtt visszajuttatni az Eladónak.
 7. A reklamáció felvételének érdekében a vevőnek szükséges röviden írásban előadnia, hogy mi a termékkel kapcsolatos panasza. A panaszkezeléshez a a Vevő köteles megadnia a kereszt- és vezetéknevét, állandó lakcímét, valamint a panasz dátumát  a reklamációs űrlapon keresztül, mely a webáruház internetes oldalán található.
 8. A Termék reklamáció csak akkor tekinthető érvényesnek, és társaságunk csak akkor tudja figyelembe venni, ha az a Reklamációs feltételekben meghatározott folyamat szerint kerül bejelentésre.
 9. A vevő jogai a reklamáció érvényesítésének folyamán:
  a) Ha a Terméknek olyan hibája van, melyet ki lehet javítani, abban az esetben az Eladó ingyenesen, minden felesleges halogatás nélkül  a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül a terméket kijavítja. Az Eladó a hibás Terméket a hiba javítása helyett mindig kicserélheti hibátlan termékre abban az esetben ha ez a Vevőnek nem okoz komoly nehézségeket. A Vevő a kérheti a Termék cseréjét a hiba javítása helyett, abban az esetben, ha a hiba a termék csak egy részét érinti, kérheti ezen rész cseréjét abban az esetben, ha az Eladónak ez a csere nem okoz aránytalan költségeket a hiba súlyosságát vagy a termék árát tekintetetében. Ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Egyéb javíthatatlan hiba esetén is a Vevő a Termék Vátelárából megfelelő árengedményre jogosult.
  b) Ha a terméknek olyan hibája van, melyet nem lehet javítani, és mely gátolja a termék rendes használatát, a Vevőnek jogában áll ez esetben is, hogy kérje a termék cseréjét, vagy a vásárlási szerződéstől elállhat. Ugyanezekkel a jogokkal rendelkezik a Vevő abban az esetben, ha a hiba javítható ugyan, de a Vevő az ismétlődő hiba, avagy nagyobb számú hiba okán a termék a rendes használatra nem alkalmas.
  c) Azon termék esetében, mely az Eladó által hibásnak, sérültnek, használtnak volt minősítve és jelölve, az Eladó nem felel a használatból adódó hibákért és elkoptatásért. Az árengedményes termék esetében az Eladó nem felel azon hibáért, mely miatt a termék leárazásra került vagy amely miatt az alacsonyabb ár a terméken feltüntetésre került.
 10. Az eladó részéről a termék hibáiért való felelőség a jótállási idő után megszűnik.
 11. A jótállási jog megszűnik, ha:
  a) a hibát a Vevő mechanikus károsítással okozta
  b) ha a hiba a termék helytelen alkalazása miatt keletkezett, vagy a termék nem a használati útmutatónak megfelelően volt használva.
  c) A nyilvánvaló hibák a termék átvételekor nem voltak feltüntetve,
  d) ha a Termék olyan környezetben volt használva, mely környezet nedvességével, kémiai és mechanikus hatásaival nem felel meg a termék természetes környezetének.
  e) a termék karbantarásának elhanyagolásával, helytelen tárolás, rongálás, helytelen kezelés
  f) a termék nagymértékű megterhelésével,
  g) a Termék olyan használata, mely ellentétben van a termékkel kapcsolatos dokumentumokban közölt feltételekkel, általános felhasználási elvekkel, műszaki szabványokkal, vagy biztonsági előírásokkal, vagy egyéb jótállási feltételek megszegésével.
 12. A jótállás kizárja a természeti katasztófákból (elemi kár, természeti csapás) eredő hibákat is. Továbbá a garancia nem vonatkozik a Termék (vagy annak bizonyos részei) szokásos használatából eredő értékcsökkenésre, kopásra. Tehát a termék rövidebb élettartalmát nem lehet hibának tekinteni és reklamálni.
 13. Ha a fogyasztó érvényesíti a reklamációt, az Eladó vagy az általa megbízott alkalmazott a fogyasztót tájékoztatja az ÁSZF szerinti jogairól, mely alapján a Vevő jogosult dönteni, hogy mely jogorvoaltot kívánja érvényesíteni. Az Eladó ekkor meghatározza a reklamáció intézésének módját ezen Reklamációs feltételeknek megfelelően, bonyolult esetben  a reklamáció érvényesítésének napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetekben, főleg ha a termék állapotának felmérésére bonyolult technikai eljárás szükséges, legésőbb 30 napon belül.
 14. A reklamáció módjának meghatározását követően az Eladó rögtön köteles a reklamációval kapcsolatban intézkedni, indokolt esetben – ha a körülmények ezt indokolják – a reklamáció elintézésében később is eljárhat, azonban  a reklamáció feldolgozása nem tartahat tovább a reklamáció beérkezésétől számított 30 napnál.  A reklamáció határidejének lejárta után, a fogyasztónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől, vagy a hibás Termék új termékre való kicserélését kérni.
 15. Az Eladó a reklamáció felvételének alkalmával a Vevővek igazolást állít ki, melyet ha lehetséges, a fogyasztónak haladéktalanul kézbesít, de legkésőbb a reklamáció elintézéséről szóló irattal együtt. Az igazolásban az Eladó feltünteti a reklamáció dátumát, tartalmát, valamint, hogy  a Vevő a reklamáció megoldásának milyen módját választotta. Az Eladó köteles a Vevőnek igazolást adni a reklamáció elintézéséről legkésőbb az igényléstől számított 30 napon belül. Az írásos igazolást az Eladó e-mailben elküldi a Vevő által megadott e-mail címre, vagy a webáruházon való fiókban feltüntetett e-mail címre, vagy a postai címre.
 16. Az eladó nem háríthatja át a Vevőre a a szakmai megítélés költségeit, és az egyéb szakmai megítéléssel kapcsolatos kiadásokat sem.  Az eladó köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani a reklamációt elutasító szakmai nyilatkozat egy példányát, legkésőbb a reklamáció felvételéttől számított 14 napon belül.
 17. Ha a Fogyasztó a Termék megvásárlásától számított 12 hónapon belül panaszt nyújtott be a Termék miatt, és az Eladó ezt elutasította, az a személy, aki a reklamáció során eljárt, vagy a reklamáció intézésre feljogosított személy köteles a reklamációról szóló iratban feltüntetni, hogy a fogyasztó kinek küldheti a terméket  szakmai megítélésre. Ha a terméket szakértői megítélés céljából elküldik egy kijelölt szakértőnek, a szakértői vélemény eredményétől függetlenül az Eladó viseli a szakértői értékelés, valamint az egyéb ezzel kapcsolatos valamennyi költséget. Ha a Fogyasztó szakértői nyilatkozattal bizonyítja az Eladó felelősségét a hibával kapcsolatban, a követelést újra benyújthatja. A szakmai értékelés során a jótállási idő nem telik. Ez esetben az Eladó köteles a fogyasztónak a szakmai értékelés során felmerült összes költség megtéríteni az új reklamáció kezdetének napjától számított 14 napon belül, valamint az összes ezzel kapcsolatos költséget. Szakértői vélemény birtokában az Eladó nem jogosult visszautasítani az új reklamációs követelést.
 18. Ha a kézbesített Termék nem rendelkezik azon tulajdonságokkal, melyek az Eladó által feltüntetett tulajdonságoknak nem felelnek meg, ezen termék visszaküldésének költségeit az Eladó viseli.
 19. Ha az eladó elismeri a reklamációt, az Eladó megtéríti a fogyasztó postaköltségét.
 20. A Termék hibáiért való felelőséggel kapcsolatos rendelkezésekre, beleértve a minőségi garanciát, az Eladó és a Vevő szerződési kapcsolatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 21. A reklamáció akkor számít lerendezettnek, ha véget ér a reklamációs eljárás a termék átadásával, cseréjével, vagy a Termék vételárának visszatérítésével, írásos kéréssel a teljesítés átvételére, vagy indokolt elutasítására.
 22.  termék sértetlenségét, ill. a csomagolás teljességét a Termék átvételére vonatkozó utasítás szerint a Termék átvételénél szükséges ellenőrizni, mivel a Termék a szállítás közben megsérülhet, ajánljuk a Vevőnek a terméket kibontani és ellenőrizni a futárszolgálat munkatársa jelenlétében. A futárszolgálatnál történő aláírásával a Vevő igazolja, hogy a csomagolás és a termék is sértetlen és teljes.
 23. Eladó fenntartja a jogát ezen feltételeket bármikor megváltoztatni a Vevő előzetes figyelmeztetése nélkül.

 XI Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A vevő kijelenti, hogy a vásárláshoz személyes adatait önként adja meg a Megrendelés korrekt kitöltése és az adásvétel lebonyolítása érdekében.
 2. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő személyes adatait nem adja át harmadik fél részére, kivéve a Termék szállítását végző futárszolgálatot, és azon esetket, amelyek az ÁSZ-ből erednek.
 3. Az Eladó kijelenti, hogy a megadott személyes adatokat a 2016/679 / EU EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tövénynek törvény előírásainak megfelelően kezeli.
 4. A vevőnek jogában áll bármikor kérni az Eladótól a személyes adatainak a törlését, módosítását, helyesbítését.
 5. A társaság részletes adatkezelési tájékoztatója külön került közzétételre, amely a Felhasználók/Vásárlók részére bármikor hozzáférhető, megismerhető.

XII Fogyasztói viták megoldása, kezelése

 1. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulnia lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
 2.  A vevőnek – fogyasztónak jogában áll az Eladóhoz fordulni panasz beadvánnyal (e-mailen a oxigenpalack.hu@gmail.com) abban az esetben, ha nem elégedett az Eladó által nyújtott reklamáció rendezésének módjával, vagy ha az Vevő – Fogyasztó megítélése szerint az Eladó vele szemben jogsértést követett el. Az Eladó a panaszra vonatkozóan 30 napon belül köteles válaszolni.
 3. A vevőnek – fogyasztónak továbbá jogában áll a jogvita rendezésére céljából  Internetes fogyasztói panaszát egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjeszteni az Európai Unió online vitarendezési weboldalán: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 4. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
  https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 5. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 6. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.Az illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
  Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Fax: 06 (1) 488 21 86
  Telefon: 06 (1) 488 21 31
  http://bekeltet.hu/

XIII Záró rendelkezések

 1. Magyarországon a jelen ÁSZF szerinti online kereskedelemre irányadó jogszabályok különösen:
  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  A 45/2014.(II.26.) kormányrendelet,
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet.
 2. Az Eladó fennartja azon jogát, hogy a Vevő előzetes figyelmeztetése nélkül is ezen ÁSZF-et bővítheti és módosíthatja

Budapest 2020.06.10